Cestovanie so psom

Cestovanie vlakovou dopravou: http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/preprava-psov-zvierat.html

Napísal MVDr. Peter Skladaný

 A leto je opäť tu! Okrem príjemných povinností výberu vhodnej dovolenkovej destinácie sa však vynára aj otázka, kde ostane počas dovolenky náš štvornohý priateľ. Pre tých z nás, ktorí nemajú tú možnosť využiť na stráženie zvieratka rodinných príslušníkov, pripadajú do úvahy už len dve varianty: zvierací hotel alebo zobrať zviera so sebou.

 

Druhá možnosť je náročnejšia a prináša so sebou viaceré povinnosti pre majiteľa. Náročnosť týchto povinností závisí najmä od krajiny, do ktorej sa so zvieraťom chystáme.

Veľké rozdiely v legislatíve sú pri exporte viacerých zvierat (> ako 5) za účelom ich ďalšieho predaja, tzv. komerčný presun. V každom prípade odporúčame cestovanie so zvieraťom zvážiť aj vo vťahu k jeho zdravotnému stavu a vekovým obmedzeniam. Pri cestovaní do zahraničia na neho totiž môžu číhať ochorenia, ktoré sú v domácom prostredí nepravdepodobné (dirofilarióza, leishmanióza).

 Pred vycestovaním je potrebné vždy sa včas poradiť s ošetrujúcim veterinárnym lekárom. Pri výbere dopravného prostriedku musíme zvážiť komfortnosť a dlĺžku cesty. Najjednoduchší spôsob je automobil, ktorý by mal byť ale klimatizovaný a priestranný. Nie každé zviera znáša dobre cestu zdravotne a psychicky. Časté sú kinetózy, čiže nevoľnosť počas cestovania. O vhodnosti predchádzať im sa poraďte s veterinárnym lekárom, ktorý môže predpísať lieky proti zvracaniu, alebo sedatíva.

Pri cestovaní na dlhé vzdialenosti je vhodné použiť leteckú dopravu. S konkrétnymi podmienkami na cestovanie zvierat nás oboznámi príslušná letecká spoločnosť. Niektoré z nich umožnujú cestovanie zvierat na palube, iné zas len v batožinovom priestore.

Existujú krajiny, ktoré uplatnujú veľmi prísne opatrenia proti zavlečeniu infekčných chorôb zvierat, napríklad Austrália. Ide o ochorenia, ktoré sú ďalej prenosné na ľudí (besnota, leptospiróza). Naše zvieratko sa tam po prílete nevyhne pobytu v karanténnom zariadení.

Cestovanie so spoločenským zvieraťom do krajín EÚ za účelom krátkodobého pobytu (dovolenka):

Od 1.4.2004 je Slovensko členom Európskej Únie a pri cestovaní so zvieraťom v rámci členských krajín sa uplatnujú jednotné štandartné požiadavky:

* označenie čipom alebo tetovaním
* vydanie pasu spoločenského zvieraťa
* očkovanie proti besnote (u zvierat starších ako 3 mesiace)

Tieto požiadavky môžu byť jednotlivými členskými štátmi ďalej dopĺnané v zmysle ošetrenia zvieraťa proti ektoparazitom a endoparazitom.

 Rovnaké požiadavky uplatnujú tieto nečlenské krajiny EÚ: Andorra, Island, Lichtenštajnsko, Monaco, Nórsko, San Marino, Švajčiarsko a Vatikán.

Niektoré členské štáty umožnujú aj vstup zvierat mladších ako 3 mesiace bez očkovania proti besnote ( Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko, Spolková republika Nemecko, Slovensko).

Špecifickú pozíciu majú členské štáty EÚ ako Malta, Švédsko, Veľká Británia a Írsko. Tieto krajiny vyžadujú okrem splnenia štandartných požiadaviek aj splnenie dodatočných požiadaviek:

* preukázanie dostatočnej hladiny protilátok proti besnote v krvi Vášho zvieraťa.

Vykonáva sa odberom krvi u ošetrujúceho veterinárneho lekára. Za týmto účelom ho musíte navštíviť včas, aspon 6 mesiacov pred vycestovaním.

Od dátumu odberu vzorky na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie týchto krajín musí totiž uplynúť najmenej 6 mesiacov. Odber krvi môže byť vykonaný najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote. V prípade Švédska musí dokonca uplynúť až 120 dní. Veterinárny lekár zašle vzorku krvi do špecializovaného laboratória vo Zvolene a spoločne budete čakať na výsledok. V prípade nízkej hladiny protilátok (<0,5 ui="" ml="" mus="" by="" zvieratko="" zao="" kovan="" znovu="" a="" po="" 30="" dnoch="" sa="" vy="" etri="" nov="" vzorka="" krvi="" veterin="" rny="" lek="" r="" zap="" e="" spe="" n="" v="" sledok="" testu="" do="" pasu="" zviera="" prilo="" m="" k="" piu="" laborat="" rneho="" sledku="" origin="" l="" si="" uschov="" archiv="" cie="" br="">
* tento test nie je potrebné vykonávať opakovane, pokiaľ je zviera pravidelne revakcinované podľa odporúčania výrobcu vakcíny
* samozrejmosťou je nutnosť ošetrenia zvieraťa proti ektoparazitom a endoparazitom, o čo sa takisto postará ošetrujúci veterinárny lekár

Cestovanie so spoločenským zvieraťom do Chorvátska:

Naša najobľúbenejšia dovolenková destinácia Chorvátsko Chorvátsko je v zmysle dovozu spoločenských zvierat pomerne striktnou krajinou. Nepotešia sa určite majitelia plemena Pittbull teriér a jeho krížencov, nakoľko je im vstup na územie Chorvátska úplne zakázaný.

Vaše zviera musí mať platný cestovný pas, musí byť označené čipom alebo tetovaním, a musí byť správne zaočkované proti besnote.

 U šteniat, ktoré sú očkované prvý krát (primovakcinácia) spravidla vo veku troch mesiacov, to znamená, že od dátumu očkovania po vstup musí uplynúť doba minimálne šesť mesiacov a najviac dvanásť mesiacov.

U dospelých zvierat je horný limit platnosti revakcinácie 12 mesiacov pred vycestovaním.

Veterinárny lekár zaznačí do pasu zvieraťa v sekcii IX. vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred vycestovaním.

Den až dva pred cestou odporúčame zviera odčerviť a ošetriť prípravkom proti ektoparazitom. V Chorvátsku sa totiž vyskytujú parazitárne choroby viažuce sa k teplej klíme (dirofilarióza).

Následne môžete vstúpiť na územie Chorvátska cez všetky hraničné priechody.Cestovanie do Čiernej hory

Pred cestou je potrebné získať veterinárne osvedčenie o priaznivom zdravotnom stave zvieraťa. Vystaví ho ošetrujúci veterinárny lekár v sekcii IX. pasu spoločenských zvierat. Samozrejmou požiadavkou je platné očkovanie proti besnote. Na hraničnom priechode absolvujete inšpekčnú prehliadku zvieraťa, za ktorú sa účtuje stanovený administratívny poplatok cca. 8€. Takisto odporúčame zviera preventívne odčerviť a ošetriť proti ektoparazitom.

Podmienky pri cestovaní zvierat za účelom obchodného presunu nie sú predmetom tohto príspevku. Ďalšie informácie poskytne webová stránka www.svssr.skPrebraté zo súhlasom z www.chovatel-online.sk

Ďalšie informácie pre jednotlivé štáty nájdete tu: poziadavky-clenskych-statov.pdf