Kalendár klubových akcií na rok 2015

 15.03.2022   VČS Matúškovo

  23.- 24.07.2022   Výcvikový víkend Biely Kostol

  23 - 24.04.2022 MFT Veľké Uľany

  03. - 04.04.2022 MFT Bučany

  19.06.2015    KV Radošiná

  20.08.2022   Pohár predsedu klubu: Pole - voda Biely Kostol

  06.08.2022   ŠKV Kamenný Mlyn

  01-02.10.2022   MFT Veľké Uľany

  15.10.2022   JSS Biely Kostol

 

 

Ďaľšie informácie o činnosti klubu nájdete na stránke: www.pointerseter-klub.sk