Kalendár klubových akcií na rok 2023

 11.03.2023   VČS Matúškovo

  06.- 07.07.2023   Výcvikový víkend Biely Kostol, TAN

  01 - 02.04.2023 MFT , CACT, CACIT

  15. - 16.04.2023 MFT , CACT, CACIT

  20.05.2023    KV všetkých stavačov

  01.07.2023   Pohár predsedu klubu: Pole - voda Biely Kostol

  05.08.2023   ŠKV Kamenný Mlyn

  07-08.10.2023   MFT 

  24.10.2023   JSS Biely Kostol

  04.11.2023 Pohár sv. Huberta

 

 

Ďaľšie informácie o činnosti klubu nájdete na stránke: www.pointerseter-klub.sk