Puberta u psov

Puberta u súk:

Puberta u sučiek je obdobie, kedy dochádza k pohlavnej dospelosti. Sučky dozrievajú priemerne v období 7. - 10. mesiacov (v závislosti od veľkosti plemena 6. - 24. mesiacov). Háranie sa cyklicky opakuje každých 6. - 7. mesiacov. Nie je výnimkou, že sučky majú pohlavný cyklus len raz do roka.

Štandardný priebeh pohlavného cyklu suky je 6 - 7 rokov. Po tomto období môže nastúpiť istá nepravideľnosť.
Prvé krytie sa odporúča po 2. - 3. pohlavnom cykle, nie však skôr ako po 14. - 15. mesiaci (veľké plemená), čiže po ukončení rastu.

Urýchlenie nástupu puberty môže spôsobiť veľkosť plemena (malé plemená), voľný chov alebo chovanie v skupinách.

Oddialenie nástupu puberty spôsobuje najmä zlá výživa, stres alebo zlý zdravotný stav.

Puberta u psov:

Psy pohlavne dozrievajú o trochu neskôr ako sučky rovnakého plemena, v priemere vo veku 9. mesiacov. Psík je v tomto veku schopný v prítomnosti hárajúcej suky uskutočniť pohlavný akt a nakryť suku.

Tvorba spermií nastupuje v 5. - 6. mesiaci a zrelé spermie okolo 9. - 10. mesiaca.
Náznaky párenia u psov:
Ak váš psík alebo sučka skáče na iných psov alebo objíma Vašu nohu a imituje sexuálne pohyby, nič sa nedeje.Takéto chovanie je bežné u psov v čase dospievania, kedy dochádza k rozvoju pohlavného pudu. Nie je to príznak nedostatku sexuálneho života. Treba dať psovi zakaždým rázne najavo, že si také chovanie neželáte.
Chovanie psov v puberte sa môže výrazne zmeniť, najmä čo sa týka poslušnosti. Treba byť však dôsledný a trpezlivý. (Podobnosť s našou pubertálnou mládežou nie je čisto náhodná...)
Jedným z najviditeľnejších príznakov, že je Váš pes v puberteje je, že pri močení zdvíha zadnú končatinu.
Ak ste už boli spokojný s výcvikom Vášho psíka, v puberte sa všetko zmení. Hlavne privolávanie začne robiť problémy. Psy sa viacej venujú pachovým stopám a teritóriu v ktorom sa nachádzajú. Pri výcviku musíte byť dôsledný a snažte sa, aby povel bol vykonaný hneď na prvý raz. Tu sa často presadzuje dominancia, pretože v puberte je pes drzí a chce prebrať úlohu vedúceho svorky.

Puberta môže trvať až do 24 mesiacov. Tak veľa trpezlivosti ...