Podmienky chovu

Podmienky chovnosti sú pre všetky plemená anglických stavačov rovnaké.
Od 18.3.2012 sú platné nasledujúce podmienky:

POVINNÉ

SKÚŠKY: Jesenné skúšky stavačov (JSS) minimálne v II. cene

               alebo Field Trial 
       alebo Klubové skúšky vlôh (T.A.N.)


KLUBOVÁ VÝSTAVA: hodnotenie minimálne veľmi dobrý alebo výborný
       v deň klubovej výstavy musí mať posudzovaný jedinec minimálne 12 mesiacov


PLNOCHRUPÝ


DYSPLÁZIA BEDROVÝCH KĹBOV (DBK): 
Pre uznanie chovnosti bude prístupný stupeň s výsledkom A, B podľa FCI alebo 0/0, po posúdení u veterinárnych lekárov, ktorí majú povolenie toto rtg vyšetrenie robiť (zoznam nájdete tu). Vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) je potrebné vykonať vo veku minimálne 12 mesiacov.


ODPORÚČANÉ

Klub odporúča robiť jedincom testy na dedičné ochorenia podľa plemena:

Írsky seter:  CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency), PRA - rcd1 (rod - cone dysplasia), Progresívnu retinálnu atrofiu – PRA - rcd4 (progresívna retinálna atrofia)

Gordon seter: PRA - rcd 4 (progresívna retinálna atrofia) Článok o tejto chorobe a jej testovaní nájdete tu.

Jedinci s výsledkom prenášač (carrier), postihnutý (affected) a netestovaní jedinci, by mali byť parení len jedincom, ktorý má tieto testy vyhodnotené s výsledkom  čistý (clear).

Absolvovanie vyšších typov skúšok je ponechané na rozhodnutí majiteľov chovných jedincov.

Poradca chovu pre dané plemeno musí potvrdiť v rodokmeni pečiatkou a svojím podpisom: Doporučujem do chovu.
Bez tohto doporučenia nemôže byť chovnosť potvrdená.
Výnimku môže dostať jedinec po schválení výboru, na návrh poradcu chovu.

Platné od 18.3.2012Podmienky chovnosti