Druhy výstav a zoznam titulov

Európska a svetová výstava - každý rok sa koná v inej krajine. Na Slovensku bola usporiadaná Svetová výstava psov v roku 2009. Udeľujú sa na nej tituly ako na medzinárodnej výstave, plus získavajú titul, Svetový alebo Európsky víťaz

MVP -Medzinárodná výstava - je to výstava najvyššej kvality. Zúčastňujú sa na nej naši aj zahraniční vystavovatelia a aj zahraničný rozhodcovia.
Zadeľujú sa v nej tituly:

NV - Národná výstava - tiež celoštátna, zúčastňujú sa na nej zväčša vystavovatelia aj rozhodcovia zo Slovenskej Republiky. Zadeľujú sa na nej všetky tituly ako na medzinárodnej výstave okrem titulu CACIB.

OV - Oblastná výstava - výstava najnižšej kvality, zadeľuje sa len titul, víťaz oblastnej výstavy.

KV - Klubová výstava - alebo špeciálna klubová výstava určitého klubu chovateľov psov (napr. Klubová výstava stavačov),
Zadeľujú sa tituly:

Na výstavách sa súťaží v jednotlivých triedach - zvlášť psy, zvlášť feny:

  • trieda mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
  • trieda dorastu  6-9 mesiacov
  • trieda mladých 9-18 mesiacov
  • trieda stredná (medzitrieda) 15-24 mesiacov
  • trieda otovrená od 15 mesiacov
  • trieda pracovná od 15 mesiacov (treba doložiť medzinárodný pracovný certifikát na MVP, na NVP, klubovej a špeciálnej výstave stačí certifikát z národnej skúšky,minimálne ZM)
  • trieda šampiónov (treba doložiť potvrdenie o šampionáte)
  • trieda veteránov od 8 rokov
  • trieda čestná (treba doložiť potvrdenie o medzinárodnom šampionáte)