Šampión veterán

1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský šampión veteránov 5,- €
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 15.01.2002. Platí od 1. januára 2003.