Úlohy a otázky pred kúpou IS

- ste pripravený najbližších 10-15 rokov na život so psom?

- chcú všetci členovia rodiny psa?

- máte vytvorené bytové, resp. priestorové podmienky na chov psa?

- máte dosť času na to, aby ste sa mohli svojmu psovi venovať?

- dokážete zvládnuť väčšie prvotné jednorazové a potom pravidelné mesačné náklady na psa?

- ste ochotný obetovať prvé tri roky zvýšenú pozornosť vášmu dospievajúcemu psovi?

- ste trpezlivý štyri až päť rokov prijímať úspechy a neúspechy na skúškach a výstavách?

- ste ochotný poskytnúť svojmu psíkovi min. dve hodiny denne, zo svojho voľného času, v každom počasí a každý deň?

- dokážete mu zabezpečiť patričnú veterinárnu starostlivosť?

- ste schopný mu poskytnúť, resp. zabezpečiť výcvik, aby sa z neho stal slušne vychovaný pes?

- viete mu zabezpečiť v prípade vašej dovolenky, alebo dlhšej neprítomnosti patričnú starostlivosť?

 

Ak ste odpovedali na všetky otázky áno, gratulujem, ste teoreticky pripravený byť majiteľom írskeho setra. Môžete si začať hľadať svoje vytúžené šteniatko!